Консултации, диагностика и терапия.

Събития

Събития
Уважаеми приятели,

Психологически център «Пътеки» - гр. Казанлък, организира семинар по Чи Гун на следните дати 14-и, 15-и и 16-и декември 2018 г.

Надяваме се, всички заинтересовани да откликнат отговорно, за да можем да осъществим организацията. 

ЧИ ГУН е традиционен китайски метод за здравеопазване и дълъг живот.

Чи Гун (чи - "енергия", гун - "майсторство", "умение") като наука и практика има древна история. Нейното приложение води до здраве, дълголетие, профилактика и лечение на различни заболявания, психична хармония и неуязвимост към стресове, засилване на ума и паметта, до цялостно духовно развитие. 

Чрез системата Чи Гун човек разширява познанията си за дълбоката взаимовръзка между хората и природата и разбира по-задълбочено обективните природни закони.

Семинарът ще бъде воден от Мастер Бисер Петров, изучавал и практикуващ Тай Дзи Чуан и Чи Гун повече от 25 години. Специализирал в Китай, планината У Дан.

Условия за участие в семинара:

1. Приемаме вашите заявки за участие до 5-и декември 2018 г. включително.

2. Заявките за участие можете да подадете или на ел. поща pathsngo@gmail.com, или чрез страницата за контакти с нас на следния линк:https://paths.alle.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/ .

3. Стойността за участие в тридневния семинар, включващ всеки ден по 3 часа теоретически и практически занимания, е ОБЩО 60 (шестдесет) лв. на човек. За тези, които желаят, са предвидени двукратни занимания на ден по 2 часа и половина, като общата цена за тези двукратни занимания на ден в продължение на три дни е 90 (деветдесет) лв.

4. Заниманията се провеждат или в зала (предоставена от Психологически център "Пътеки"), или в парка Тюлбето, ако метеорологичните условия позволяват това.

5. Цената на нощувките е 20 (двадесет) лв. на човек*** на вечер за тези, които не са от Казанлък. Психологически център "Пътеки" ще предостави отлични условия за нощуване, благодарение на своите партньори! Разходите за пътуването до и от Казанлък, както и за хранене по време на престоя в Казанлък са за сметка на всеки участник.

6. Психологически център «Пътеки» предлага и множество други услуги - срещу допълнително заплащане на место, които могат да се съчетаят, при желание, със семинара по Чи Гун. 

7. За да потвърдите вашето участие в семинара, и ако не сте от Казанлък, е необходимо да преведете по банковата сметка на СНЦ "Пътеки" 50% от общата сума, което се равнява на 60/75 (шестдесет/седемдесет и пет) лв. на човек, в зависимост от избраната опция за участие. При положение, че семинарът не се осъществи по наша вина, тези пари ще ви бъдат върнати обратно. Но ако семинарът се осъществи, а Вие (конкретно) не присъствате - независимо от причините, Вашата предплата няма да бъде възмездена. За всички присъстващи, които не са от Казанлък, останалата част от сумата, която е отново 60/75 (шестдесет/седемдесет и пет) лв. на човек, ще трябва да платите на место, преди началото на първото занятие! Ако някой от Вас пожелае да ползва някоя от допълнителните услуги на Психологически център "Пътеки", то заплащането ще става на место, в зависимост от услугата.

8. За участниците в семинара, които са от Казанлък, ще бъде достатъчно до 5-и декември да заплатите в офиса на Психологически център "Пътеки" или на посочената по-долу банкова сметка 30/45 (тридесет/четиридесет и пет) лв., в зависимост от избраната от вас опция за участие, като останалата част от сумата ще платите на место преди първото занятие. Тук също важи правилото, че ако семинарът не се осъществи по наша вина, тези пари ще ви бъдат върнати обратно. Но ако семинарът се осъществи, а Вие (конкретно) не присъствате - независимо от причините, Вашата предплата няма да бъде възмездена.

9. Банкова сметка на нашето Сдружение, както и на Психологически център "Пътеки":

Банка "ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД", клон Казанлък,
IBAN: BG31PIRB80591604937024
BIC: PIRBBGSF
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: СНЦ "ПЪТЕКИ"
ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Участие в тридневен семинар

10. Адрес на нашия офис:
6100, гр. Казанлък, ул. "Чудомир", № 6, офис 17

*** За всички вас, които не сте от Казанлък, за да се включите пълноценно в семинара, сме предвидили да пристигнете на 13-и декември следобед, за да ви настаним. Именно поради това са сметнати и три нощувки - на 13-и, 14-и и 15-и декември.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
За участниците, които не са от Казанлък и не могат да пристигнат на 13-и декември, а направо на 14-и декември, е предвидено на 14-и декември да проведат 3-часово занятие с Мастер Бисер Петров от 18:00 часа в зала. 
Всички останали условия остават непроменени, като уравняването на сумите за доплащане ще стане на место, според избраната от участниците опция за участие в семинара.

За допълнителни справки можете да се обаждате на телефон:
0887 939 453 - д-р Кирил Кирилов

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

НЕКА ПОСТАВИМ НАЧАЛОТО НА ТАЗИ ИНИЦИАТИВА, А ПОСЛЕ ДА Я НАПРАВИМ ТРАДИЦИЯ!

Ако желаете, разгледайте нашия сайт:
https://paths.alle.bg/

СНЦ "Пътеки" - Психологически център "Пътеки".
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg