Консултации, диагностика и терапия.

Антропометрични измервания и анализ

Същност на измерванията, видове и значение

Ние ви предлагаме възможността да получите информация за над 30 показателя, свързвани с вашите конкретни анатомични и физиологични особености - от обичайните ръст, тегло, сила на ръцете, дължини и обиколки, до процент на мазнини в тялото (включително и посегментно), индекс на телесна маса, мускулна маса (включително и посегментно), костна маса, съдържание на вода в организма, метаболитна възраст, вътрешни мазнини и др.

Антропометричните измервания, които извършваме, предоставят достатъчна информация за анализ, който се осъществява от лекар.

Използваме електронна аналитична везна на японската фирма «Танита», както и редица други измерителни прибори и приспособления. Въз основа на получените данни, при поискване, изготвяме индивидуален хранителен режим. Предлагаме също проследяване показателите на всеки Клиент в рамките на 2 или повече месеца. 

 ВАЖНО!

Възползвайте се от специалното ни предложение: пакет «Здраве +», който включва следното:

 - изготвяне на «Карта за антропометрични измервания»

- 5-кратно измерване на 30+ показателя в рамките на 2 месеца - едно първоначално 

и още 4 измервания, по 1 на всеки две седмици

- интерпретация на резултатите

- консултация с лекар

- изготвяне на индивидуален хранителен режим

 Всичко това само за 79 лв.!


Хранителни режими

Изготвяне на индивидуални хранителни режими
Предлагането на тази услуга се наложи поради нарасналото търсене и дългогодишната ни практика в областта на медицината и психологическото консултиране. Както знаете, не са толкова много нещата, от които генерално зависи нашата кондиция към даден момент. Едно от най-важните е храненето. Не само с какво се храним, но и как е приготвена храната ни, какъв е нашият хранителен режим през деня, през седмицата, за определен период от време. Нашата съвременност е белязана с много предизвикателства и високи скорости почти във всяка област. Ето защо, именно храненето е едно от най-важните неща за поддържане на нашата физиология, психика, поведение, здраве, социална реализация - колкото и да е невидимо понякога това.

 Изготвяните от нас хранителни режими се разпределят условно главно в три групи:

1. Хранителен режим с цел достигане на нормално тегло

2. Хранителен режим при конкретни хронични заболявания

3. Хранителен режим, осигуряващ здравословно хранене

Нека веднага посочим, че всеки изготвян хранителен режим за даден Клиент е строго индивидуален за него - не носим отговорност, ако някой друг е решил да използва същия хранителен режим, копирайки го от свой познат (наш клиент)!

Също така, нека предварително е ясно, че за изготвянето на хранителния режим на нас ни е необходима строго специфична и конкретна информация за всеки, пожелал тази услуга. Именно поради това е нужно да се направи необходимият минимум от антропометрични (соматометрични и физиометрични) измервания, както и оценка на хранителните навици и начина на живот на дадения Клиент. Практиката показва, че за тази цел са необходими минимум две срещи (консултации) с въпросния Клиент, а когато се проследяват резултатите във времето - и повече.

И накрая, изготвения конкретно за Вас индивидуален хранителен режим ще Ви бъде предоставен на хартиен носител със съответното оформление за удобно използване.

За заявки и въпроси, моля обръщайте се писмено на страницата Контакти.

 Благодарим за Вашето доверие и избор!

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg