Консултации, диагностика и терапия.
Групови тренинги

Предлаганите тук групови тренинги/обучения са в рамките на 1 до 3 дни.* 

Целевите групи са:

1. Педагогически колективи в различни образователни учреждения и звена.

2. Фирми - тиймбилдинг за персонала в различни аспекти.

3. Родителски групи - под формата на проблем-центрирани обучения за родители.

4. Ученици от гимназиалния курс.

5. Други - сформирани групи с общ проблем/интереси.

 

Тематиката на даден тренинг/обучение се определя от заявителя и може да бъде приета или отказана от нас, в зависимост от нейната същност. При желание от страна на заявителя, можем и ние да предложим съответен за случая тренинг/обучение.

 

Всички условия по начина и мястото на провеждане се договарят предварително. Същото важи и за заплащането. Запазваме си правото да каним съответен специалист, когато това е необходимо, за съвместно с нас провеждане на тренинга.

 

За допълнителни въпроси, моля обръщайте се на страницата Контакти.

 

* При поискване, можем да представим списък-предложение с предлаганите от нас тренинги за съответната целева група.

 

Лекции и курсове

Предлагаме лекции (беседи/дискусии/семинари) и курсове в следните области на човешката теория и практика:


1. Медицина - най-различни общи и конкретни теми.

2. Психология - както теоретична, така и практическа. Психологическа диагностика, консултиране, психотерапия.

3. Хранене, хранителни режими, диети.

4. Семейно планиране, сексуално възпитание и просвета. Болести, предавани по полов път.

5. Човек и личност - същност, развитие, структура, функции, възпитание, поведение.

6. Структуриране на времето.

7. Проблеми на различните възрастови групи и начини за преодоляването им.

8. Любов и близост.

9. Проблеми на общуването.

10. Транзакционен анализ.

11. Сценарен анализ.

12. Утешителен анализ.

... и много други, в зависимост от конкретните изисквания. При нужда, работим съвместно със съответен специалист.

 

Всички условия по провеждането на дадена лекция или курс се договарят предварително!

 За допълнителни въпроси и заявки се обръщайте писмено на страницата Контакти.


Благодарим за Вашето доверие и избор!

trainings
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg