Консултации, диагностика и терапия.

Нашата мисия, изразена накратко:


- Да работим за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на здравната и психосоциалната превенция, профилактика, хигиена, помощ и подкрепа;

- Да повишаваме качеството на живот на всеки клиент чрез прецизни консултативни и терапевтични методи, осланяйки се на постиженията на съвременната наука;

- Да съхраняваме и подкрепяме уникалността на всеки наш клиент, подпомагайки неговото развитие;

- Да гарантираме сигурносттолерантност и приемане на всяка житейска ситуация на хората, потърсили ни за помощ и подкрепа.

Ние сме отворена система и можем да направим за вас всичко, 
на което сме способни в нашето Сдружение!

Очакваме ви и предварително се чувстваме задължени за доверието ви!

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg